Styrelsen

 

Följ UHAC på

Uppsala hund och aktivitetscenter

STYRELSEN 2017

 

 

Ordförande – Martina Schäfer (kontakt@uhac.se)

 

Vice ordförande – Yvonne Höglund (kontakt@uhac.se)

 

 

Sekreterare – Vanessa Isaacs (kontakt@uhac.se)

 

Kassör – Caroline Blom (kassor@uhac.se)

 

 

Ledamot – Nina Eriksson (kontakt@uhac.se)

 

Ledamot – Nina Grönlund (nina@uhac.se) webbmaster

 

 

Suppleant – Maria Blomberg (kontakt@uhac.se)

 

 

Suppleant – Eva Malmqvist (kontakt@uhac.se)

 

Uppsala Hund och Aktivitetscenter | Bankgiro: 427-2787 | Plusgiro: 51 85 49-1 | SWISH: 123 681 92 39

 

Copyright @ All Rights Reserved