Medlemskap

 

Följ UHAC på

Uppsala hund och aktivitetscenter

Medlemskap

 

P.g.a. UHAC:s osäkra framtid krävs inget medlemskap för att delta på aktiviteter eller kurser.

 

 

 

 

 

Till dig som är medlem i Uppsala hund- och aktivitetscenter!

 

Styrelsen för Uppsala hund- och aktivitetscenter (UHAC) har kommit fram till att föreningen ska avvecklas.

 

Syftet med UHAC är bland annat att på bästa sätt skapa förutsättningar för att alla med hundintresse ska få utbildning och känna tillhörighet samt gemenskap inom ämnet hund.

 

Styrelsen känner att föreningens syfte inte kan upprätthållas och att medlemmarnas gemenskap samt engagemang saknas. Därför tar vi konsekvensen att fasa ut UHACs aktiviteter fram till sista april 2018 och därefter avveckla föreningen.

 

Enligt stadgarna ska beslut om avveckling fattas av två på varandra följande föreningsmöten.

Första föreningsmöte är söndagen den 4 februari kl 14.00 i Hagahallen och andra föreningsmöte likaså årsmöte är söndagen den 18 februari kl 14.00 i Hagahallen.

 

Välkomna!

Styrelsen

Uppsala hund- och aktivitetscenter

 

 

 

Uppsala Hund och Aktivitetscenter | Bankgiro: 427-2787 | Plusgiro: 51 85 49-1 | SWISH: 123 681 92 39

 

Copyright @ All Rights Reserved