Nosework

 

Följ UHAC på

Uppsala hund och aktivitetscenter

Vi finns också på Facebook - UHAC Nose Work

NOSE WORK

 

Nose Work – en ny spännande hundsport från USA.

 

Det handlar om doftdiskriminering och hundens fantastiska luktsinne.

”K9 Nose Work ®” är en sport som utvecklades i södra Kalifornien 2006. Grundarna till sporten, Amy Herot, Jill Marie O’Brien och Ron Gaunt är alla professionella tränare. Tanken var från början att aktivera och stimulera hemlösa hundar som placerats i hundstallar för att bli lite lugnare, mer harmoniska samt bygga upp självförtroendet hos den osäkra hunden med hjälp av nosarbete.

Resultatet blev riktigt bra, framför allt för hundar som var reaktiva. Denna nya nosaktivitet spreds sedan snabbt bland hundägare över landet och blev så småningom en tävlingsgren.

 

I Sverige har man valt namnet ”Nose Work”. Och i Sverige anväds hydrolat som är en restprodukt vid framställningen av den eteriska oljan.

De dofter som hunden ska lära sig är eukalyptus, lagerblad och lavendel.

Att vilja leta efter en specifik doft bygger man på hundens födoinstinkt. Hitta doft = föda! Visst uppskattar många hundar lek, men det kan läggas till efter söket då det är viktigt att hunden belönas precis vid doftkällan och det är lättast med en godbit, speciellt vid inlärning.

 

Nose Work är indelat i tre klasser och med fyra olika moment i varje klass.

I klass 1 används enbart eukalyptus.

För varje klass tillkommer en doft, som antingen kan finnas som en enskild gömma eller tillsammans med respektiver klass specifika doft.

Hunden ska ha lärt sig att hitta kombinerade dofter för de högre klasserna.

Att träna Nose Work är bra för alla, lika bra för den pensionerade hunden som för den ystra unghunden. Det ökar hundens självständighet, stärker hundens fokusering samt att samarbetet mellan hund och förare främjas. Dessutom är det väldigt lätt att träna, var som helst ensam eller i grupp.

 

Träning

 

När man börjar träna Nose Work är det lättast inomhus utan distraherande dofter och störningar.

 

Hunden skall känna sig trygg och ha lärt sig doften innan man försvårar och går utomhus. Föraren lär sig att läsa sin hunds signaler, antingen man väljer ett av hundens sätt att tala om, oftast med ett ögonkast och fryst position eller om man vill ha en specifik markering, t ex sitt, ligg, skall.

 

Det är viktigt att man börjar ganska tidigt med att träna på att inte själv veta vart doftkällan finns.

 

Vi agerar ofta omedvetet på ett sätt när vi vet vad hunden ska söka efter kontra när vi inte vet och måste lita på hunden.

Behållarsök

 

Momentet behållare liknar DP som är ett krav för deltagande. I klass 1 förekommer oftast ett antal behållare utplacerade i valfritt mönster. Behållarna kan ha vilken storlek, form eller utseende som helst.

 

Behållare och/eller resväskor kan

förekomma i klass 2 och 3, dessa kan placeras hur som helst och utan något särskilt minimiavstånd emellan dem.

 

Dessutom kan det i behållarsöket i klass 2 och 3 förekomma distraktionsdofter såsom mat, leksaker, djurdofter m.m.

 

Endast en låda eller behållare innehåller måldoft i klass 1. I klass 2 och 3 kan det förekomma flera dofter eller kombinationsdofter.

 

Doften överensstämmer med den klass man tävlar i.

 

Söket sker med kopplad hund; koppellängden är valfri.

 

Föraren får inte vidröra behållarna. Hundar kan gå över eller på behållare men domaren kan ge fel om hunden anses fördärva sökområdet.

Behållarsöket kan ske inomhus eller utomhus.

Doftprov

 

Innan man får tävla ska ekipaget göra ett doftprov för gällande doft i resp. klass.

 

12 likadana kartonger ställs i en eller två rader med 120 cm mellan, en av dessa innehåller doften. Ekipaget har 3 min på sig att söka rätt kartong.

 

Skulle det vara fel kartong får ett nytt doftprov göras först nästkommande dag. Ibland anordnas doftprov på tävlingsdagens morgon, missar ekipaget då så får de inte tävla, därför är det bra att göra sitt prov innan.

Fordonssök

 

I momentet fordon finns ett säkerhetstänk för hunden, hunden får inte gå in under fordonet eftersom den kan fastna och göra illa sig.

 

Till fordon räknas t ex bil, släp, lastbil, traktor.

 

Doften sitter endast placerad på utsidan av bilen, hunden skall dock kunna nå nivån utan att sätta tassarna på bilen.

 

Det går relativt fort att träna in ett sökbeteende på ett fordon – förberedelserna och startsignalen är de samma inför vilket sök hunden än ska göra.

 

I klass 1 är det 1-3 fordon.

Inomhussök

 

I momentet inomhus kan det vara ett till tre sökområdet beroende på klass. I klass 1 är det bara ett rum.

 

Dessa är oftast rumslika miljöer som kök, badrum, konferensrum, kontor eller lagerutrymme.

 

Oftast är denna tävling stängd för publik då utrymmena är små.

 

Söket kan ske med eller utan koppel beroende på utrymme och hur tävlings-ledaren bestämt. Det enda sök som kan innehålla ett tomt rum (ett sökområde utan doft) för momentet inomhussök i klass 3.

Utomhussök

 

I momentet utomhus kan doftgömman vara placerad t ex på en husvägg, på ett räcke, vid en container, vid en stenmur eller bland lastpallar m.m.

 

Det är svårare för hunden att söka utomhus eftersom det finns många distraherande dofter vi inte kan styra över, väder och vind har också en avgörande betydelse. Ju lägre temperaturen är, vid minusgrader t ex så blir spridningen minimal från doftkällan och hunden måste gå ganska nära för att kunna hitta doften.

Uppsala Hund och Aktivitetscenter | Bankgiro: 427-2787 | Plusgiro: 51 85 49-1 | SWISH: 123 681 92 39

 

Copyright @ All Rights Reserved